Make your own free website on Tripod.com
 
     
   
   
   
 
รายการอาหารประจำวันสำหรับการลดน้ำหนัก
 
     
  ต่อไปจะขอแนะนำรายการอาหารสำหรับผู้ที่ต้องการลดน้ำหนัก เพื่อเป็นแนวทางหรือเป็นตัวอย่างในการจัดอาหารประจำวัน ซึ่งเมื่อคุณคุ้นเคยกับอาหารที่จัดในรายการอาหารนี้แล้ว คุณก็สามารถดัดแปลงทำเป็นอาหารชนิดอื่นที่เหมาะสม สำหรับที่จะรับประทานเพื่อควบคุมน้ำหนักได้ โดยจะแบ่งออกเป็นชุด ทั้งสิ้น 20 ชุด ดังนี้  
     
 
ชุดที่ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20