Make your own free website on Tripod.com
 
 
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
ผลหรืออันตรายของความอ้วน
   
  ความอ้วนมีผลกระทบต่อสุขภาพกายและสุขภาพใจซึ่งมีผลต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ ดังนี้
   
 
สุขภาพทางกาย
   
  ความอ้วนมีผลต่อร่างกายทางกายภาพได้ 2 ทาง คือ
   
  1. ผลจากน้ำหนักตัวเอง
เมื่อน้ำหนักตัวเพิ่มมากขึ้น ร่างกายก็ต้องแบกน้ำหนักที่เพิ่มขึ้นอยู่ตลอดเวลา และการแบกน้ำหนักมากหรือน้ำหนักเกินอยู่ตลอดเวลาจะมีผลต่อร่างกาย ดังนี้
1.1 ผลต่อข้อต่อ
1.2 ผลต่อการหายใจ
1.3 ผลต่อหัวใจ
1.4 ผลต่อผิวหนัง

2. ผลจากการเปลี่ยนแปลงทางชีวเคมีและสรีรวิทยา
คนอ้วนมีโอกาสเป็นโรคได้หลาย ๆ โรค เนื่องจากกินอาหารมากเกินความจำเป็น นอนมาก ไม่ชอบออกกำลังกายเมื่อทำงานจะรู้สึกเหนื่อยง่าย อาการต่าง ๆ เหล่านี้ จะเป็นสัญญาณอันตรายเตือนให้รู้ว่ากำลังจะมีโรคมาเยือน ซึ่งโรคที่สำคัญได้แก่
2.1 โรคเบาหวาน
2.2 โรคหลอดเลือกตีบแข็ง
2.3 โรคความดันโลหิตสูง
2.4 โรคเก๊าท์
2.5 โรคถุงน้ำดี

   
 
สุขภาพทางใจ
   
  คนอ้วนมักมีปัญหาทางด้านจิตใจด้วย โดยเฉพาะคนหนุ่มสาว มักจะเป็นปมด้อยถูกสายตาคนอื่นมองด้วยความขบขัน หรือถูกเพื่อนฝูงล้อเลียนเป็นปมด้อยถูกสายตาคนอื่นมองด้วยความขบขันหรือถูกเพื่อนฝูงล้อเลียนเห็นเป็นตัวตลก
   
 
หลักปฏิบัติในการลดน้ำหนัก
   
  1. ตรวจสุขภาพ
การตรวจสุขภาพตัวเอง มีวิธีง่าย ๆ ดังนี้
1.1 ชั่งน้ำหนักตัวแล้วนำไปเทียบกับน้ำหนักที่ควรเป็นว่าเหมาะสมกับความสูงของคุณหรือไม่
1.2 สังเกตดูว่าตอนนี้หน้าตาซีดเซียว ร่างกายอ่อนเพลียไม่ค่อยมีเรี่ยวมีแรงหรือเปล่าดูง่าย ๆ จากการขึ้น - ลงบันได

2. ความตั้งใจ
การลดน้ำหนักแบ่งเป็น 2 ระยะ คือ
1. ระยะที่พยายามลดน้ำหนักอย่างจริงจัง ต้องการให้น้ำหนักตัวลดลงไปเรื่อย ๆ
2. ระยะคงสภาพเป็นระยะที่ลดน้ำหนักได้เพียงพอแล้ว จะต้องควบคุมให้น้ำหนักตัวคงที่ ไม่ให้น้ำหนักเพิ่มขึ้นอีก

3. การเลือกรับประทานอาหาร
การจัดอาหารจะต้องเลือกให้เหมาะสมกับผู้บริโภค แต่ละบุคคลย่อมมีการบริโภคอาหารได้แตกต่างกัน
การลดน้ำหนักไม่ควรใช้วิธี “อดอาหาร” หรือใช้อาหารที่ด้อยคุณค่ายกเว้นในรายที่จำเป็น

4. การออกกำลังกาย
การลดน้ำหนักนั้นถ้าควบคุมอาหารแต่เพียงอย่างเกียวน้ำหนักที่ลดลงจะช้าและทำให้รู้สึกว่าไม่ให้ผลดีเท่าที่ควร การออกกำลังกายควบคู่ไปกับการควบคุมอาหารนั้นจะให้ผลที่เร็วกว่าและดีกว่า เพราะจะช่วยเผาผลาญพลังงานบางส่วนที่คุณอาจรับเข้าไปเกินกว่าที่ร่างกายต้องการ ทำให้ร่างกายแข็งแรงและยังช่วยให้กล้ามเนื้อคุณกระชับได้สัดส่วนที่ดี