Make your own free website on Tripod.com
     
 
การชำระเงิน : - โอนเงินเข้าบัญชี
  - พัสดุเก็บเงินปลายทาง (พ.ก.ง.)
  - ส่งมอบให้เจ้าหน้าที่ส่งของ
หมายเหตุ*

ค่าจัดส่ง ฟรี
ยกเว้น สำหรับการชำระทาง พ.ก.ง. ค่าจัดส่ง 100 บาท

 
     
 
รายละเอียด ข้อมูลการสั่งซื้อ
 
     
ชื่อ นามสกุล
  ที่อยู่
  จังหวัด รหัสไปรษณีย์
  โทรศัพท์ บ้าน ช่วงเวลาติดต่อ น.
  โทรศัพท์ Office ช่วงเวลาติดต่อ น.
  โทรศัพท์ มือถือ    
  E - Mail
  การชำระเงิน โอนเงินเข้าบัญชี พัสดุเก็บเงินปลายทาง ส่งมอบให้เจ้าหน้าที่ส่งของ
  ชุดผลิตภัณฑ์ ชุดสมาชิก ชุด ก ชุด ข ชุด ค Yellow RoseOx *** รายละเอียดราคาสินค้า ***
  สถานภาพ เป็นสมาชิก ไม่ได้เป็นสมาชิก
  อายุ ปี โรคประจำตัว (ถ้ามี)
  น้ำหนัก กิโลกรัม ส่วนสูง เซนติเมตร
  ข้อมูลเพิ่มเติม